CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Green Aroma cam kết giữ mọi thông tin cá nhân thu thập được của những cá nhân truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng các phương tiện và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi một cách chính xác, bảo mật, an toàn và riêng tư. Chính sách bảo mật của chúng tôi đã được thiết kế và tạo ra để đảm bảo những người liên kết với Green Aroma về cam kết của chúng tôi và thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi không chỉ để đáp ứng mà còn vượt quá các tiêu chuẩn bảo mật hiện tại.

Do đó, Thỏa thuận Chính sách Bảo mật này sẽ áp dụng cho Green Aroma và do đó sẽ điều chỉnh bất kỳ và tất cả việc thu thập và sử dụng dữ liệu. Thông qua việc sử dụng http://www.greenaroma.com.vn bạn đồng ý với các thủ tục dữ liệu dưới đây được thể hiện trong hợp đồng này.

Thu thập thông tin

Trang web này thu thập các loại thông tin khác nhau, chẳng hạn như:

Thông tin tự nguyện cung cấp có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin về hóa đơn hoặc thẻ tín dụng của bạn, có thể được sử dụng khi bạn mua sản phẩm, dịch vụ và cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Thông tin được thu thập tự động khi truy cập trang web của chúng tôi, có thể bao gồm cookie, công nghệ theo dõi của bên thứ ba và nhật ký máy chủ.

Hãy yên tâm rằng trang này chỉ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cố ý cung cấp thông qua các cuộc điều tra, các mẫu thành viên hoàn chỉnh và email. Mục đích của trang này chỉ sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích mà nó được yêu cầu và bất kỳ sự sử dụng bổ sung nào được cung cấp cụ thể trên trang này.

Green Aroma có thể có cơ hội thu thập thông tin nhân khẩu học nặc danh, chẳng hạn như tuổi, giới tính, thu nhập gia đình, liên kết chính trị, chủng tộc và tôn giáo vào thời gian sau. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về loại trình duyệt bạn đang sử dụng, địa chỉ IP hoặc loại hệ điều hành để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp và duy trì dịch vụ chất lượng cao.

Green Aroma có thể có cơ hội thu thập thông tin nhân khẩu học nặc danh, chẳng hạn như tuổi, giới tính, thu nhập gia đình, liên kết chính trị, chủng tộc và tôn giáo vào thời gian sau. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về loại trình duyệt bạn đang sử dụng, địa chỉ IP hoặc loại hệ điều hành để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp và duy trì dịch vụ chất lượng cao.

Sử dụng thông tin Thu thập

Chúng tôi có thể thu thập và có thể sử dụng thông tin cá nhân để hỗ trợ hoạt động của trang web của chúng tôi và đảm bảo cung cấp các dịch vụ bạn cần và yêu cầu. Đôi khi, chúng tôi có thể thấy cần phải sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân như một phương tiện để thông báo cho bạn về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ khác của GREEN AROMA hoặc cũng có thể liên lạc với bạn về việc hoàn thành khảo sát và / hoặc các bản câu hỏi nghiên cứu liên quan đến ý kiến ​​của bạn về các dịch vụ tương lai hiện tại hoặc tiềm năng có thể được cung cấp.

Duy trì phù hợp với bất kỳ nghị định, luật và / hoặc quy chế nào hoặc nhằm nỗ lực tuân thủ bất kỳ quy trình nào có thể được thực hiện theo GREEN AROMA.


Copyright © 2021 Powered by Singalarity
® Độc quyền phân phối thương hiệu tại thị trường Việt Nam